ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2024-'25

Το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ» ιδρύθηκε με σκοπό την δημιουργία,  εφαρμογή,  υποστήριξη,  εκπόνηση,  συμμετοχή,  προώθηση και  κοινοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης που αφορούν  τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδίως τα παιδιά.

Στους άμεσους καθημερινούς στόχους του Σωματείου είναι :  η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, η ανάπτυξη φιλανθρωπικής δράσης, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, της μόρφωσης, της εκπαίδευσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η στήριξη και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και προώθησης της κοινωνικής επανένταξης ευπαθών πληθυσμιακών ατόμων και ομάδων.

Μέσα από τις δράσεις του επιδιώκεται η :

  1. προώθηση του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ατόμων και ομάδων και ιδίως των ανηλίκων και της ομαλής ένταξης τους στην κοινωνία.
  2. η προώθηση και εφαρμογή δραστηριοτήτων κοινωφελούς/ κοινωνικού χαρακτήρα.
  3. η προώθηση της μόρφωσης, της πνευματικής καλλιέργειας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της καταπολέμησης του αναλφαβητισμού ατόμων και ομάδων του πληθυσμού καθώς και μειονοτήτων.
  4. η προώθηση και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας.
  5. η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της πολυπολιτισμικής κατανόησης.
  6. η προώθηση νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των ευαίσθητων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων.
  7. η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.
  8. η συνεργασία με το δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση των πάσης φύσης αναγκών πολιτών και δημοτών και η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία.
  9. η παροχή κοινωνικών, νομικών, ανθρωπιστικών, εκπαιδευτικών, υποστηρικτικών και ιατρικών υπηρεσιών και βοήθειας και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στους τομείς της κάθε είδους συνδρομής και ειδικότερα, της σίτισης, της διαμονής, της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής, της κοινωνικής ένταξης για όλους τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους διαμένοντες για ανθρωπιστικούς λόγους και γενικά για όλους τους ανήμπορους και αναξιοπαθούντες και κάθε ευπαθή κοινωνική ομάδα ή μεμονωμένα άτομα.

Η φιλοσοφία μας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε με cookies